EdukacijeSkupovi

Drugi stručni sastanak Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini (UDAP u BiH) sa međunarodnim učešćem

Tema:
„GRUPNA PSIHOTERAPIJA ADOLESCENATA SA INTERNALIZIRAJUĆIM I EKSTERNALIZIRAJUĆIM POREMEĆAJIMA“
Tuzla, 15. 06. 2017. god od 11:00 – 15:00h, Klinika za psihijatriju UKC Tuzla

Predavači:
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Klaus Schmeck, Psihijatrijska klinika za djecu i mlade Univerzitetske klinike za psihijatriju, Bazel, Švicarska
Dr. med. Susanne Schlüter-Müller, Specijalista dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije, Bazel, Švicarska

Teme predavanja:
– Uvod u teorijske aspekte grupne psihoterapije
– Psihodrama u grupnoj psihoterapiji za djecu i adolesente sa psihosomatskim i anksioznim poremećajima
– DBT A vještine- grupe za pacijente sa graničnim poremećajem ličnosti (borderline)
– Grupna psihoterapija za djecu i adolescente sa agresivnim i impulsivnim ponašanjem