NovostiSimpoziji

Poštovane kolegice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na Prvi simpozij dječije i adolescentne psihijatrije u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, koji će biti održan u Tuzli u periodu 06. – 07. juli/srpanj 2018. godine.

Ovo će biti dobra prilika da dječiji i adoloscentni ali i psihijatri ostalih grana, kao i drugi stručnjaci koji se bave zaštitom psihičkog zdravlja djece i omladine iz Bosne i Hercegovine, regiona, kao i iz ostalih dijelova Evrope, razmijene iskustva i aktuelne informacije iz ove u praksi nedovoljno afirmisane medicinske oblasti. Nadamo se da će nam tema Simpozija “Zanemarivanje i drugi problemi djece i omladine u savremenom društvu: psihičke posljedice” dati mogućnosti da diskutujemo o mnogim temama vezanim za stručne i znanstvene dileme, mjestu i ulozi dječije i adolescentne psihijatrije kako u medicini tako i u društvu uopće, te humanističkom i individualiziranom pristupu osobama dječijeg i adolescentnog uzrasta sa psihičkim problemima u svjetlu savremenih saznanja o psihičkim i poremećajima ponašanja. Cilj Simpozija je i da se napravi prezentacija odabranih tema o najnovijim spoznajama iz problematike rizika savremenog življenja koji nerijetko nosi sa sobom zanemarivanje djece i omladine, uz ostale probleme savremenog društva koji mogu da stvaraju brojne psihičke posljedice kod ove vulnerabilne populacije, kao i da se otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih procedura.

Tako bi Simpozij mogao biti podsticaj za nova pregnuća i postignuća u našem svakodnevnom radu za dobrobit djece, omladine i društvene zajednice u cjelini.
Tuzla je središte Tuzlanskog kantona, grad soli, kulturni, univerzitetski i ekonomski centar, prepoznatljiv po multinacionalnoj i multikulturalnoj toleranciji, tradicionalno dobar i pažljiv domaćin.
Radujemo se vašem dolasku i ugodnom druženju u Tuzli i iskreno želimo da sa ovog skupa ponesete lijepe uspomene i nova iskustva.
Dobro došli!

Prof. dr. Izet Pajević
Predsjednik Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini

Kompletan sadržaj druge obavijesti možete preuzeti na sljedećem linku Prvi Simpozij DAP BiH 2018 – DRUGA OBAVIJEST- BOSANSKI