Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni  i Hercegovini osnovano je u februaru 2011. godine kao dobrovoljna organizacija stručnjaka koji se bave dječijom i adolescentnom psihijatrijom u Bosni i Hercegovini.

Osnovano je radi organizovanog djelovanja na unaprjeđenju i popularizaciji naučnih disciplina koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja i tretmanom psihičkih poremećaja djece i adolescenata. Ciljevi Udruženja su:

 • aktivno učestvovanje u izradi kvalitetnih programa poboljšanja zaštite mentalnog zdravlja djece i adolescenata u skladu sa evropskim standardima,
 • utjecaj na razvoj prevencije, intervencije i servisa za zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata tako da budu uklopljeni u okvir koji garantuje poštivanje ljudskih prava i različitosti, uključujući prava djece i adolescenata,
 • saradnja sa zdravstvenim, prosvjetnim, socijalnim i drugim organizacijama u Bosni i Hercegovini  u cilju zaštite mentalnog zdravlja djece  i adolescenata,
 • afirmacija dječije i adolescentne psihijatrije unutar medicinskih disciplina koje se bave zaštitom zdravlja i liječenjem djece i adolescenata,
 • organizacija i provođenje seminara, predavanja, obavljanje savjetodavnog rada i radionica iz područja dječije i adolescentne psihijatrije, u cilju permanentne edukacije članova Udruženja i drugih zainteresovanih stručnjaka iz srodnih oblasti (informisanje i upoznavanje sa novim naučnim i stručnim dostignućima),
 • zastupanje interese članova Udruženja; prezentacija mišljenja i stavova Udruženja relevantnim tijelima; iznalaženje načina za poboljšanje uslova rada u obasti dječije i adolescentne psihijatarije,
 • ohrabrivanje multidisciplinarne prakse kroz zajedničke edukacije iz oblasti dječje i adolescentne psihijatrije i profesionalaca iz srodnih oblasti zaštite mentalnog zdravlja i tretmana,
 • pružanje podrške u planiranju jedinstvenog programa specijalizacije/subspecijalizacije iz dječije i adolescentne psihijatrije u Bosni i Hercegovini u skladu sa savremenim evropskim i svjetskim standardima,
 • borba za zaštitu i unapređenje dječijih prava u skladu sa odgovarajućim međunarodnim konvencijama,
 • učestvovanje u izdavanju knjiga, biltena, brošura, edukativno-promotivnih materijala i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja i
 • razmjena iskustava i informacije sa istim ili sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizavijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Osnovni principi Udruženja su tolerancija, demokratija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i stiče se učlanjenjem od dana upisa u registar članova Udruženja, popunjavanjem Pristupnice i uplatom godišnje članarine.

Udruženje je u maju  2018. godine  jednoglasnom odlukom Generalne skupštine postalo član Evropske asocijacijeza dječiju i adolescentnu psihijatriju (European Society for Child and Adolescent Psychiatry ESCAP), a što se može vidjeti na web stranici: https://www.escap.eu/index/escap-members/bosnia-and-herzegovina.

Takođe smo u julu 2018.godine postali članicom Međunarodnog udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju i srodne djelatnosti (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Profesions – IACAPAP). Članstvom u evropskoj i svjetskoj krovnoj organizaciji iz dječije i adolescentne psihijatrije poboljšali smo mogućnost za saradnju sa stručnjacima iz ove oblasti, prezantaciju  naših rezultata rada i dostignuća, za učenje i saradnju sa najboljima.

Udruženje će ići u pravcu unapređenja svojih aktivnosti, a u planu je formiranje nekih od sekcija unutar Udruženja, koje bi se bavile specifičnim oblastima u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji.

U interesu nam je da Udruženje nastavi sa organizacijom stručnih skupova i simpozija sa ciljem širenja znanja i jačanja profesionalnog identiteta stručnjaka iz dječije i adolescentne psihijatrije.  Redovnim izvještavanjima na web stranici Udruženja i objavljivanjem periodičnih publikacija  informisaćemo zainteresovane o aktuelnostima u Udruženju i asocijacijama sa kojima usko sarađujemo, kontinuirano ćemo pratiti i unapređivati našu djelatnost i usklađivati je sa evropskim i svjetskim standardima.

Članovima i prijateljima Udruženja izražavam zahvalnost na dosadašnjim aktivnostima i zalaganju.

Pozivam zainteresovane da se pridruže plemenitom cilju jačanja mentalnog zdravlja djece i omladine u Bosni i Hercegovini,  a time i  unapređenju zajednice u cjelini.

Prof. dr. med sc. Izet Pajević

Predsjednik Udruženja za dječju i adolescentnu psihijatriju

u Bosni i Hercegovini