Поштоване колегице и колеге,

Удружење за дјечију и адолесцентну психијатрију у Босни  и Херцеговини основано је у фебруару 2011. године као добровољна организација стручњака који се баве дјечијом и адолесцентном психијатријом у Босни и Херцеговини.

Основано је ради организованог дјеловања на унапрјеђењу и популаризацији научних дисциплина које се баве заштитом менталног здравља и третманом психичких поремећаја дјеце и адолесцената. Циљеви Удружења су:

активно учествовање у изради квалитетних програма побољшања заштите менталног здравља дјеце и адолесцената у складу са европским стандардима,
утјецај на развој превенције, интервенције и сервиса за заштиту менталног здравља дјеце и адолесцената тако да буду уклопљени у оквир који гарантује поштивање људских права и различитости, укључујући права дјеце и адолесцената,
сарадња са здравственим, просвјетним, социјалним и другим организацијама у Босни и Херцеговини  у циљу заштите менталног здравља дјеце  и адолесцената,
афирмација дјечије и адолесцентне психијатрије унутар медицинских дисциплина које се баве заштитом здравља и лијечењем дјеце и адолесцената,
организација и провођење семинара, предавања, обављање савјетодавног рада и радионица из подручја дјечије и адолесцентне психијатрије, у циљу перманентне едукације чланова Удружења и других заинтересованих стручњака из сродних области (информисање и упознавање са новим научним и стручним достигнућима),
заступање интересе чланова Удружења; презентација мишљења и ставова Удружења релевантним тијелима; изналажење начина за побољшање услова рада у обасти дјечије и адолесцентне психијатарије,
охрабривање мултидисциплинарне праксе кроз заједничке едукације из области дјечје и адолесцентне психијатрије и професионалаца из сродних области заштите менталног здравља и третмана,
пружање подршке у планирању јединственог програма специјализације/субспецијализације из дјечије и адолесцентне психијатрије у Босни и Херцеговини у складу са савременим европским и свјетским стандардима,
борба за заштиту и унапређење дјечијих права у складу са одговарајућим међународним конвенцијама,
учествовање у издавању књига, билтена, брошура, едукативно-промотивних материјала и других публикација ради остваривања циљева Удружења и
размјена искустава и информације са истим или сличним удружењима и другим невладиним организавијама у Босни и Херцеговини и иностранству.
Основни принципи Удружења су толеранција, демократија, разноликост, добровољност и отвореност.

Чланство у Удружењу је добровољно и стиче се учлањењем од дана уписа у регистар чланова Удружења, попуњавањем Приступнице и уплатом годишње чланарине.

Удружење је у мају  2018. године  једногласном одлуком Генералне скупштине постало члан Европске асоцијацијеза дјечију и адолесцентну психијатрију (Еуропеан Социетy фор Цхилд анд Адолесцент Псyцхиатрy ЕСЦАП), а што се може видјети на wеб страници: хттпс://www.есцап.еу/индеx/есцап-мемберс/босниа-анд-херзеговина.

Такође смо у јулу 2018.године постали чланицом Међународног удружења за дјечију и адолесцентну психијатрију и сродне дјелатности (Интернатионал Ассоциатион фор Цхилд анд Адолесцент Псyцхиатрy анд Аллиед Професионс – ИАЦАПАП). Чланством у европској и свјетској кровној организацији из дјечије и адолесцентне психијатрије побољшали смо могућност за сарадњу са стручњацима из ове области, презантацију  наших резултата рада и достигнућа, за учење и сарадњу са најбољима.

Удружење ће ићи у правцу унапређења својих активности, а у плану је формирање неких од секција унутар Удружења, које би се бавиле специфичним областима у дјечјој и адолесцентној психијатрији.

У интересу нам је да Удружење настави са организацијом стручних скупова и симпозија са циљем ширења знања и јачања професионалног идентитета стручњака из дјечије и адолесцентне психијатрије.  Редовним извјештавањима на wеб страници Удружења и објављивањем периодичних публикација  информисаћемо заинтересоване о актуелностима у Удружењу и асоцијацијама са којима уско сарађујемо, континуирано ћемо пратити и унапређивати нашу дјелатност и усклађивати је са европским и свјетским стандардима.

Члановима и пријатељима Удружења изражавам захвалност на досадашњим активностима и залагању.

Позивам заинтересоване да се придруже племенитом циљу јачања менталног здравља дјеце и омладине у Босни и Херцеговини,  а тиме и  унапређењу заједнице у цјелини.

Проф. др. мед сц. Изет Пајевић

Предсједник Удружења за дjечју и адолесцентну психијатрију

у Босни и Херцеговини