Kongresi

ESCAP Kongres u Beču, 30. Juna -2.jula 2019.

„Razvoj psihijatrije u Globalizacijskom svijetu“

U Beču je od 30.6. do 2.7.2019.god održan kongres dječije i adolescentne psihijatrije u su- organizaciji sa Austrijskim društvom dječije i adolescentne psihijatrije, psihosomatike i psihoterapije (ÖGKJP).

Na skupu je bilo više od 1600 učesnika iz čitavog scijeta, održano je 7 ključnih predavanja, 18 stručnih predavanja, 70 simpozija , poster sesije, specijalna predavanja i umrežavanje sa kolegama dječijim psihijatrima iz cijelog svijeta.

Iz Bosne i Hercegovine Kongresu su prisustvovale doc dr Nermina Kravić iz Tuzle i dr Martina Ćorić, mr.med.sc iz Mostara.

U ime Predsjednika Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini  na Generalnoj skupšini ESCAP-a održanoj 29.6.2019.god Udruženje je zastupala generalni sekretar doc dr Nermina Kravić.

Članovi našeg Udruženja su učestvovali na ESCAP 2019. kongresu sa radom „Upotreba antipsihotika na odjeljenjima dječije i adolescentne psihijatrije u Bosni i Hercegovini“ koji je bio prezentiran u okviru Simpzija „Tretman djece i adolescenata sa psihotičnim poremećajima u Alpe- Adria regionu“.