EdukacijeKongresi

Od 20.do 23.jula 2010.god u Singapuru se održava 24.Svjetski kongres Međunarodne asocijacije za dječiju i adolescentnu psihijatriju i srodne djelatnosti IACAPAP, u okviru kojeg se tradicionalno održava Donald Cohen Fellowship Program namijenjen mladim specijalistima i specijalizantima dječije i adolescentne psihijatrije.
Tema IACAPAP 2020 je “Starting from the Beginning – Laying the Foundation for Lifelong Mental Health”, “Počinjenje od početka- postavljanje dobre osnove za cjeloživotno mentalno zdravlje”.

Prijave na Web stranicu IACAPAP 2020:

Donald J. Cohen Fellowship Program

Home