NovostiSimpoziji

Poštovani,

u prilogu možete preuzeti PROGRAM Međunarodnog načnog simpozija

“ŠTA SMO NAUČILI O POSLJEDICAMA COVID-19 PANDEMIJE?”

koji će se održati 22. i 23. oktobra/listopada 2021. u Hotelu Salis, Tuzla