Подунавска Психијатријска Асоцијација (ППА)

у сарадњи са:

 

Међународном академијом наука и умјетности у
Босни и Херцеговини – Разред за медицинске науке

Универзитетским клиничким центром (УКЦ) Тузла
– Клиника за психијатрију

Медицинским факултетом Универзитета у Тузли

Удружењем психијатара Тузланског кантона (УПТК)

Удружењем психијатара у Босни и Херцеговини
(УПуБиХ)

Хрватским друштвом за креативну психофармакотерапију и
биолошку психијатрију Хрватског лијечничког збора (ХЛЗ)

организује:

 

МЕЂУНАРОДНИ
30. ПОДУНАВСКИ ПСИХИЈАТРИЈСКИ СИМПОЗИЈ

(у хибридној форми)

 

МКБ-11 И КРЕАТИВНА ФАРМАКОТЕРАПИЈА
У ПСИХИЈАТРИЈИ: ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Тузла, Босна и Херцеговина,
28 – 29. октобар, 2022.
Хотел Салис