Obavještavamo vas o edukaciji “Tretman poremećaja ličnosti kod adolescenata” (AIT) koju će voditi vrhunski stručnjaci iz oblasti dječije i adolescentne psihijatrije Prof dr Klaus Schmeck i Dr Susanne Schlüter Müller iz Njemačke, Švicarske.

AIT tretman je strukturiran, primjenjiv i uspješan pristup za rad sa rizičnom populacijom mladih sa poremećajem identiteta i ličnosti, a što je sve češća i zahtjevnija patologija koju susrećemo u svakodnevnoj praksi.

Prvi ciklus edukacije će se održati od 26. do 28. 9.2024.god u Tuzli. Drugi i treći ciklus su supervizije i obavit će se u narednih šest mjeseci od početka edukacije.AIT EDUKACIJA