COVID-19 INFORMATION

Побољшање менталног здравља

Побољшање менталног здравља дјеце и адолесцената у складу са европским стандардима

Развој превенције, интервенције и услуга

Заштитити ментално здравље дјеце и адолесцената тако да буду уграђени у оквир који гарантира поштовање људских права и различитости, укључујући права дјеце и адолесцената.

Издавање књига, билтена, брошура

Издавање књига, билтена, брошура, едукативно-промотивних материјала и других публикација ради остваривања циљева Удружења

Посљедње додане вијести