XVIII ПСИХИЈАТРИЈСКИ ДАНИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – Прво обавјештење

УДРУЖЕЊЕ ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ у сарадњи са Клиником за психијатрију Универзитетског клиничког центра Тузла и Удружењем за дјечију и адолесцентну психијатрију у Босни и Херцеговини  организује XVIII ПСИХИЈАТРИЈСКЕ ДАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  ПРВИ КОНГРЕС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  О ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЈИ  са међународним учешћем   Главна тема Конгреса: ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЈА ДАНАС: ДОМЕТИ, ОГРАНИЧЕЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ   Конгрес…