Gdje se nalazimo?

UDRUŽENJE ZA DJEČIJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU U BOSNI I HERCEGOVINI
adresa: Rate Dugonjića b.b.- Klinika za psihijatriju 75 000 Tuzla
br.tel. 035 268 111, lok 107; pon-pet od 10 do 13h.
fax. 035 268 011
e-mail: udapbih@gmail.com

Žiro račun Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini:
ASA Banka d.d. Sarajevo
Podružnica Tuzla
Broj računa: 1345801003255315