МЕЂУНАРОДНИ 30. ПОДУНАВСКИ ПСИХИЈАТРИЈСКИ СИМПОЗИЈ

Подунавска Психијатријска Асоцијација (ППА) у сарадњи са:   Међународном академијом наука и умјетности у Босни и Херцеговини – Разред за медицинске науке Универзитетским клиничким центром (УКЦ) Тузла – Клиника за психијатрију Медицинским факултетом Универзитета у Тузли Удружењем психијатара Тузланског кантона (УПТК) Удружењем психијатара у Босни и Херцеговини (УПуБиХ) Хрватским друштвом за креативну психофармакотерапију и биолошку…