NovostiSimpoziji

Poštovane kolege i koleginice,

Veliko nam je zadovoljstvo i čast da vas pozovemo da učestvujete na 30. Podunavskom psihijatrijskom simpozijumu sa temom „MKB-11 i kreativna farmakoterapija u psihijatriji: izazovi i perspektive“. Trenutne klasifikacije MKB-10/11 i DSM-5 su kritizirane zbog njihovog ateorijskog pristupa, niske dijagnostičke valjanosti i visoke stope vještačkih komorbiditeta. Poboljšanje strategija liječenja mentalnih poremećaja smatra se centralnim zdravstvenim izazovom u početku 21. stoljeća, posebno u svjetlu uobičajenih komorbiditeta mentalnih poremećaja i somatskih bolesti. Kao specijalnost medicine, psihijatrija prati neke trendove u medicini u kojima je koncept prediktivne, preventivne, precizne medicine usmjerene na osobu i participativne medicine (5PMed) nova paradigma u nastajanju. Konceptualna promjena od hitne medicine preko stratificirane medicine u preciznu medicinu usmjerenu na osobu, počela je utjecati na način na koji farmaceutska industrija razvija lijekove i propisuje ih u kliničkoj praksi. Iako je 5PMed u psihijatriji još uvijek u povoju, otvara nove mogućnosti za pružanje starog sna „prave njege i liječenja, pravoj osobi u pravo vrijeme“ u stvarnost. Farmakoterapija u psihijatriji može se konceptualizirati u tri glavna polja: medicina zasnovana na dokazima, medicina zasnovana na vrijednostima i narativna medicina. Mozak je mjesto gdje se biološki, psihološki, socijalni i duhovni mehanizmi susreću I međusobno djeluju. Sposobnost pacijenta da kreira, živi i ispriča koherentnu, punu nade i samoaktualizirajuću priču o svom životu temeljna je komponenta mentalnog zdravlja i dobrobiti. Psihijatrija može pomoći drugim granama medicine da budu uspješnije i promoviraju medicinsku psihologiju i medicinu usmjerenu na osobu kroz empatičnu komunikaciju, participativnu i narativnu medicinu.

Tuzla, grad soli, prelijep grad u multikulturalnoj Bosni i Hercegovini, pravo je mjesto gdje možemo promovirati ideje kreativne farmakoterapije u psihijatriji iz perspective MKB-11. Kreativna farmakoterapija u psihijatriji promovira se od 2018. godine kroz Međunarodnu školu kreativne psihofarmakoterapije usmjerene na osobu na Odjelu za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla (UKC). Kako se svi slažemo da nema uspješnog terapijskog ishoda bez holističkog transdisciplinarnog integrativnog tretmana, dobrodošli ste da nam se pridružite u prekrasnom gradu Tuzli i date svoj doprinos promociji MKB-11 i kreativne farmakoterapije.

Radujemo se vašem dolasku i ugodnom druženju u Tuzli i iskreno želimo da sa ovog skupa ponesete lijepe uspomene i nova iskustva.

Dobro došli!

Prof. dr. Miro Jakovljević
Predsjednik Naučnog odbora

Prof. dr med. sc. Izet Pajević
Predsjednik Organizacionog odbora