KongresiNovostiSimpoziji

UDRUŽENJE/UDRUGA PSIHIJATARA

U BOSNI I HERCEGOVINI

u saradnji sa

Klinikom za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla

i Udruženjem za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini

organizuje

XVIII PSIHIJATRIJSKE DANE

BOSNE I HERCEGOVINE

PRVI KONGRES BOSNE I HERCEGOVINE

 O PSIHOFARMAKOTERAPIJI

 sa međunarodnim učešćem

Glavna tema Kongresa:

PSIHOFARMAKOTERAPIJA DANAS:

DOMETI, OGRANIČENJA I PERSPEKTIVE

Kongres će se održati 24. – 26. 9. 2020. godine u Tuzli

18. Dani Prvo obavještenje